Goede prijs kwaliteit verhouding
Snelle levering
Geen minimale afnamen

Privacy verklaring

Verwerking persoonsgegevens

Art of Make up respecteert de privacy van alle gebruikers van haar internetsite en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker eventueel (per e-mail) aan Art of Make up verschaft altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) wordt behandeld.

Doeleinden verwerking

De persoonsgegevens die door jou worden verstrekt bij het aanschaffen van producten worden uitsluitend gebruikt voor de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst, het met jou in contact treden en het verrichten van marktonderzoek, verkoopactiviteiten en direct marketing ten behoeve van de producten van Karaja.

Je gegevens zullen alleen aan derden worden verstrekt als dit voor het omschreven doel noodzakelijk is. Indien je een product of dienst via deze site bestelt, kan het noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de bestelling dat je gegevens of een deel hiervan worden doorgegeven aan een dienstverlenende organisatie (zoals een bezorgdienst). Je kunt op de internetsites van deze bedrijven terecht voor het raadplegen van hun privacybeleid en -voorwaarden. Deze dienstverlenende organisaties zijn niet gerechtigd je gegevens voor enig ander doel dan de uitvoering van de bestelling te gebruiken.

Het anderszins verwerken van je persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover je Art of Make up daartoe uitdrukkelijke toestemming hebt verleend.

Recht op toegang, rectificatie en verzet

De WBP geeft je het recht een overzicht te op te vragen van de persoonsgegevens die Art of Make up van je verwerkt. Art of Make up is gerechtigd je voor het verstrekken van een dergelijk overzicht een vergoeding in rekening te brengen van € 0,23 per pagina met een maximum van € 4,50. Mocht je behoefte hebben aan een dergelijk overzicht, dan kun je het verzoek daartoe richten aan Art of Make up via onze contactgegevens.

Na ontvangst van het overzicht heb je het recht bij Art of Make up een verzoek in te dienen deze persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen wanneer deze gegevens onjuist, voor het doel onvolledig of irrelevant of in strijd met de wet verwerkt zijn. Je kunt dit verzoek richten aan het hieronder vermelde adres. Art of Make up zal binnen vier weken reageren op een dergelijk verzoek.

Ook kun je conform de wet bezwaar maken tegen het gebruik van jou persoonsgegevens voor marktonderzoek en verkoopactiviteiten. Indien je geen prijs stelt op aanbiedingen (Direct Marketing, Telemarketing en e-mailmarketing) door Art of Make up, stuur je hiervoor een brief, voorzien van naam, adres en telefoonnummer naar onze contactgegevens.

Indien gewenst kun je de door jouw verstrekte persoonsgegevens inzien als je ingelogd bent met "je account“ en zonodig wijzigen. Je kunt hiervoor ook contact opnemen met onze klantenservice.

Deze internetsite maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst) om de internetsite te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de internetsite (met inbegrip van jouw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de internetsite gebruikt, rapporten over de internetsite-activiteit op te stellen voor internetsite-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot internetsite-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze internetsite kunt benutten. Door gebruik te maken van deze internetsite geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Cookies

Art of Make up maakt gebruik van cookies teneinde de gegevens over jouw bezoek van deze internetsite te gebruiken. Art of Make up gebruikt deze gegevens om jouw identiteit te kunnen vaststellen en om jouw bezoek aan deze internetsite te vergemakkelijken. Voorts gebruikt Art of Make-up  cookies om de doeltreffendheid van deze internetsite en de reclameactiviteiten op de internetsite te onderzoeken.

Indien je deze internetsite bezoekt worden jouw gegevens vastgelegd in een cookie. Indien je dit niet wenst, kun je het gebruik van cookies voorkomen door jouw browserinstellingen op jouw computer te wijzigen. Dit kan tot gevolg hebben dat de gebruiksvriendelijkheid van de internetsite van Art of Make-up wordt verminderd, danwel dat de internetsite van Art of Make-up geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk wordt.

De volgende gegevens worden opgeslagen in een cookie:

- IP-adres
- Sessienummer
- Klantnummer